IFS

„Minőség mindenekfelett” – valljuk. Péksüteményeink állandó minőségét a Pek-Snack védjegy garantálja.

A minőség a Pek-Snack számára nemcsak cél, hanem a legfontosabb eszköz is. Vállalatunk egész működését a minőségközpontú szemlélet és felelősségteljes munkavégzés határozza meg.

Termékeinknek sokféle követelménynek meg kell felelniük: az érvényben lévő jogszabályoknak, rendeleteknek, a fogyasztói elvárásoknak, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályoknak is.

A lehető legmagasabb minőségi sztenderdek elérése érdekében ezért bevezettük és működtetjük üzemünkben az IFS Nemzetközi Élelmiszer Szabványt. Munkatársaink a megfelelően szabályozott gyártási és a jogszabályokat mindenben kielégítő higiéniai gyakorlat, valamint az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával végzik munkájukat, hogy termékeink mindenkor biztonsággal fogyaszthatók legyenek, és kielégítsék vásárlóink igényeit. Termékeinket pontosan meghatározott körülmények között, rendszeres ellenőrzés mellett állítjuk elő, a gyártás utolsó fázisaként fémdetektoron haladnak keresztül, és ezt követően kerülhetnek raktározásra. A biztonságos és törvényes élelmiszer előállítást és kiszállítást a HACCP rendszer működtetésével biztosítjuk.

A termelési folyamatban résztvevő munkatársakat bevonjuk a minőséget javító változások megvitatásába, és kiértékeljük észrevételeiket. Folyamatos továbbképzésekkel, a tapasztalatok értékelésével is segítjük őket. A rendszer felelősségteljes működtetéséért pedig mindenki egyéni felelősséggel is tartozik.

Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos kommunikációra, a szoros kapcsolat kialakítására fogyasztóinkkal. Így folyamatosan tájékozódhatunk vásárlóink igényeiről és elvárásairól. Az állandó, magas szintű minőség biztosítása érdekében fontosnak tartjuk a franchise partnereinkkel való rendszeres és megfelelő szintű kommunikáció fenntartását is.

Beszállítóink, alvállalkozóink napi munkájában is hasonlóan magas minőségi sztenderdeket állítunk fel. Ehhez állandó felügyeletet, kommunikációs lehetőséget biztosítunk. A folyamatos innováció érdekében bevonjuk partnereinket termékeink fejlesztésébe is.